Vítejte na stránkách naší společnosti LAMA eco s.r.o.. Naše společnost je součástí holdingu LAMA group ve kterém společně budujeme mnoho projektů, které spojují a přináší reálné finanční úspory.

Jsme skupinou chráněných dílen, které dlouhodobě uplatňují na trhu práce osoby se zdravotním postižením a to v několika oblastech tak, abychom co nejlépe využili vědomostní a osobnostní potenciál každého našeho zaměstnance. Důkazem buď již téměř 600 klientů, kterým zajišťujeme průběžně řešení, jejichž společným jmenovatelem je úspora, která je ekonomický přínosná.

LAMA eco s.r.o.:

Společnost LAMA eco s.r.o. dříve jako Synergy Solution s.r.o. (založena v roce 2010), je subjekt jež je zaměřen na segment, projektování, poradenství, služeb, obchodu a marketingu. V těchto odvětvích jsou u nás uplaňovány také osoby OZP. LAMA eco je jedním z mála zaměstnavatelů v ČR, kteří se zaměřují na uplaňování osob OZP s vyšším stupněm vzdělání, praxí a individuálním potenciálem.

Dále vlastníme chráněnou dílnu Manlonka s.r.o.:

Manlonka s.r.o.:
Manlomka (založena v roce 2008), je v kontrastu k LAMA eco zaměřena více na výrobní, rukodělné a kompletační práce. Operuje v regionech s vysokou nezaměstnaností a tvoří projekty, umožňující zapojení také osob s těžším zdravotním omezením, bez nároku na předchozí praxi či vzdělání. Zaměstnanci této naší chráněné dílny pracují tedy zapojeni v jednoduchých manuálních aktivitách, jež nyní čítají prádelnu, stolařskou dílnu, šicí dílnu, dílnu reklamního šití, kompletační dílnu, pracoviště péče o zeleň a nyní nově také provoz výroby sušeného ovoce, zdravého cukroví a další.  Manlomka s.r.o. je rovněž poskytovatelem Náhradního plnění a i zde jsou připraveni naši zaměstnanci poskytnout podporu v oblastech nejen výrovbních, ale také v oblasti projetů, nákupních procesů, energetických úspor atd..